Administration

 
Administrator bistår foreningens bestyrelse i det daglige arbejde, og tager sig således af boligafgiftopkrævning, udfærdigelse af købsaftaler ved overdragelse af andele, bogholderifunktion og den primære kontakt til revisor, udlejning af erhvervslejemål, håndtering af venteliste til kælderlejemål m.m.
 

Newsec

Foreningsejendomme
Lyngby Hovedgade 4, 2800 Lyngby

Telefon: 45 26 01 02

 

Email: pam@newsec.dk 

 
Kontaktperson: Faraz Heidaripour
Telefon: 45 26 86 42
Email: fah@newsec.dk 


Vicevært

Viceværtsfunktionen varetages af firmaet DEAS.

Viceværten kan træffes via email: fs@deas.dk eller på telefon 70 30 23 30.

Bo Frandsen, som er andelshaver i A/B Middelfartsgården, er ansvarlig for affaldshåndteringen på ejendommen, og tager sig også af udskiftning af el-pærer o.lign. Bo kan kontaktes via bestyrelsens mail: bestyrelse@middelfartsgaarden.dk 

 

AKUT NUMMER:
Kontakt Skadeservice Akut på telefon 70 30 20 20, hvis der er et alvorligt problem på ejendommen, fx. vandskade, problemer med varme eller el.
Der kan ringes døgnet rundt på det oplyste nummer.
Hvis du mangler varme eller el, så hør lige din nabo om han også har problemer, inden du ringer til akutnummeret. 

Vær opmærksom på at du kan komme til at hæfte for noget af udgiften ved et udkald, hvis det vurderes at opgaven kunne være håndteret af viceværten den følgende dag, uden de store gener for dig, ex. manglende varme på en enkelt radiator, et defekt blandingsbatteri o.lign.
 

Strømsvigt

Ved strømsvigt kan du forhøre dig hos Dong Energy på tlf. 72 10 20 30, som kan oplyse dig om strømsvigtet vedrører dele af kvarteret og evt. hvornår fejlen forventes udbedret.


Trappevask:
Rengøring klares af Racoon som kommer en gang ugentligt.

 

Viceværtens opgaver er i følge kontrakten:

 • Tilsyn med fælles el-installationer
 • Gennemgang af sikkerhed i bygningen, således at alle lovpligtige ansvarsområder opretholdes i et forsvarligt niveau
 • Aflæsning af målere for vand og varme
 • Check af varmeanlæg
 • Fejning og vask af hovedtrapper 1x ugentligt- og rengøring af elevatorgulv
 • 1 x mdr. rengøres vindueskarme, elevatorstol m.m.
 • 3 x årligt pudses vinduer i opgange
 • Indhentning af tilbud og rekvirering af håndværkere til mindre opgaver
 • Snerydning inkl. saltning

I viceværtens opgaver indgår IKKE:

 • Renholdelse af udenomsarealer, dvs. fejning af gadearealet.
 • Græsslåning, ukrudtsbekæmpelse o.lign.
 • Renholdelse af udvendige kældertrapper, fjernelse af graffiti
 • Rengøring af loftsrum og gange

Et antal opgaver udføres efter behov og honoreres særskilt. Det drejer sig bl.a. om:

 • Tilsyn og kontrol af pumpebrønde
 
Opdateret 13/9-19

Kontakt os

A/B Middelfartsgården
Vardegade 22
2100 København Ø
Telefon: 45 26 01 02 (administrator)
E-mail: bestyrelse@middelfartsgaarden.dk

Copyrights

© 2013 - All rights reserved
Photos by shutterstock.com/diverse
site created and hosted by wkh.dk
Luk