Bestyrelsen

 
Følgende blev valgt på generalforsamlingen 2019 og efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig:
 
  • Rikke Steffensen - formand
  • Bo Frandsen - næstformand
  • Per Thygesen Christensen  - kasserer
  • Birgitte Kleven - sekretær
  • Cecilie Sørup-Høj 
  • Lene Krogsgaard
 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen, suppleanter for 1 år. 
I følge foreningens vedtægter tegnes foreningen af formanden og et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening. 
I praksis har alle sager være forelagt hele bestyrelsen og behandlet af denne, selvom enkelte bestyrelsesmedlemmer har svaret på mail på henvendelser stillet til bestyrelsens fælles e-mailadresse: bestyrelse@ middelfartsgaarden.dk 
 
Bestyrelsen kan kontaktes via mail (anbefales hvis man ønsker hurtig respons) eller pr. brev i postkassen (i opgangen Vardegade 22). Der må forventes længere svartid på henvendelser pr. brevpost end via mail.
 
 
Senest opdateret 02-05-2020

Kontakt os

A/B Middelfartsgården
Vardegade 22
2100 København Ø
Telefon: 45 26 01 02 (administrator)
E-mail: bestyrelse@middelfartsgaarden.dk

Copyrights

© 2013 - All rights reserved
Photos by shutterstock.com/diverse
site created and hosted by wkh.dk
Luk