Administration

Administrator bistår foreningens bestyrelse i det daglige arbejde, og tager sig således af boligafgiftopkrævning, udfærdigelse af købsaftaler ved overdragelse af andele, bogholderifunktion og den primære kontakt til revisor, udlejning af erhvervslejemål, håndtering af venteliste til kælderlejemål m.m.

Driftsleder

Driftslederfunktionen varetages af firmaet Racoon.
Driftslederen kan træffes på telefon 70 27 54 75.

Bo Frandsen, som er andelshaver i A/B Middelfartsgården, er ansvarlig for affaldshåndteringen på ejendommen, og tager sig også af udskiftning af el-pærer o.lign. Bo kan kontaktes via bestyrelsens mail: bestyrelse@middelfartsgaarden.dk

Akut Nummer:
Ved et alvorligt problem på ejendommen, fx. vandskade, problemer med varme eller el, kontakt Racoons akuttelefon på telefon: 50 83 04 93

Der kan ringes døgnet rundt på det oplyste nummer.
Hvis du mangler varme eller el, så hør lige din nabo om han også har problemer, inden du ringer til akutnummeret.

Vær opmærksom på at du kan komme til at hæfte for noget af udgiften ved et udkald, hvis det vurderes at opgaven kunne være håndteret af driftslederen den følgende dag, uden de store gener for dig, ex. manglende varme på en enkelt radiator, et defekt blandingsbatteri o.lign.

Strømsvigt
Ved strømsvigt kan du forhøre dig hos Dong Energy på tlf. 72 10 20 30, som kan oplyse dig om strømsvigtet vedrører dele af kvarteret og evt. hvornår fejlen forventes udbedret.

Trappevask
Rengøring klares af Racoon som kommer en gang ugentligt.

Newsec

Foreningsejendomme
Lyngby Hovedgade 4, 2800 Lyngby
Telefon: 45 26 01 02
Email: pam@newsec.dk

Kontaktperson
Camilla Faber
Telefon: 45 26 86 10
Email: caf@newsec.dk

Tømrer:
Niels Birch 
20 40 32 61
 nsbirch@hotmail.com

Elektriker:
GP El service 
21 65 74 88 
jp@gpelservice.dk
 
VVS: 
JJ VVS
 46 56 00 86
 service@jj-vvs.dk   

Driftlederens opgaver er i følge kontrakten:

  • Fejning og vask af hovedtrapper 1x ugentligt- og rengøring af elevatorgulv
  • 1 x mdr. rengøres vindueskarme, elevatorstol m.m.
  • Indhentning af tilbud og rekvirering af håndværkere til mindre opgaver
  • Snerydning inkl. saltning
  • Renholdelse samt opsamling af affald på fælles udearealer, fortove, stier, kælderhalse og gård.
  • Ukrudtsbekæmpelse i stenbelægninger i sommerhalvåret

I driftslederens opgaver indgår IKKE:

  • Græsslåning og pasning af beplantning i og omkring bygningen
  • Rengøring af loftsrum og gange

Opdateret 31-Jan-2023