Venteliste

Foreningen fører både en intern og en ekstern venteliste jvf. vedtægterne.

Den eksterne liste:

 
OBS! Der gøres opmærksom på, at det alene er det navn, der skrives på ventelisten, der tilbydes og kan købe lejligheder. Navnet kan IKKE ændres efterfølgende uanset gode grunde, fejl eller andet.
 
Alle bliver inviteret til fremvisninger, men det er kun de 15 bedst placerede af dem, der takker ja til fremvisning, der kan deltage i fremvisningen. Du kan derfor godt komme i betragtning til en fremvisning, selvom du er fx. nr. 67 eller nr. 82 på listen.
 
P.t. skal du regne med at der går ca. 2-3 år før din placering på ventelisten er så god, at du kan komme i betragtning som køber.
 
Du kan se andelsprisen på de forskellige størrelser lejligheder bagerest i regnskabet, som du finder på siden Dokumenter 
 
DEN INTERNE LISTE:
Er for andelshavere i Middelfartsgården, der kan skrives op hvis de ønsker en lejlighed med anden placering, størrelse eller ønsker at sammenlægge med nabolejligheden.
Det er gratis for andelshavere at stå på den interne liste. Bestyrelsen skal godkende opskrivninger til den interne liste. OBS: man er IKKE andelshaver fordi man er bofælle til en andelshaver, barn af en andelshaver, eller har fremlejet af en andelshaver.