Salg af andel

Trin 1: El- og VVS-tjek

Der skal laves el-tjek, VVS-tjek og vurderingsrapport på lejligheden. Udgiften til disse påhviler dig som sælger.

Du laver selv aftale med en autoriseret elektriker om el-tjek og en autoriseret VVS’er om et VVS-tjek. Det er en standard-ydelse for elektrikere og VVS’er og prisen er ensartet.

Salg af andel

Når el-tjek og VVS-tjek er udarbejdet og du har fået udbedret evt. ulovlige eller fejlbehæftede installationer skal du sende kopi til bestyrelsen via bestyrelse@middelfartsgaarden.dk, hvorefter bestyrelsen kontakter vurderingsmanden og beder ham lave aftale med dig om besigtigelse af lejligheden.

Trin 2: Vurderingsrapporten
Du skal fremvise el-tjek og VVS-tjek til vurderingsmanden, og faktura for udbedring af evt.fejl/ulovlige installationer. 

Har du foretaget forbedringer i lejligheden eller overtaget nogle fra tidligere ejer, skal du fremvise dokumentation i form af fakturaer o.lign. til vurderingsmanden ved besigtigelsen, og meget gerne vise en kopi af den vurdering, du fik udleveret af den tidligere andelshaver. Jo bedre du har forberedt dig, jo hurtigere går hele vurderingsprocessen.

Når vurderingsmanden har udarbejdet rapporten, sender han den til dig, som skal godkende den, og derefter sender han en kopi til bestyrelsen.
Fakturaen for vurderingsrapporten sendes til administrator som sørger for at den betales i første omgang. Når administrator afregner beløbet for salget til sidst, vil han trække udgiften til vurderingsrapporten fra inden du får salgssummen.

Trin 3: Fremvisning af lejlighed
I foreninges vedtægter finder du reglerne om  hvem der kan overtage lejligheden og i hvilke rækkefølge. I de fleste tilfælde, skal lejligheden sælges via den interne eller eksterne venteliste. Du og bestyrelsen aftaler herefter en dato for fremvisning af lejligheden til de interesserede på ventelisten.
Der afsættes ½ time til fremvisning og det vil enten være kl. 17.00 på en hverdag eller kl. 10.00 på en weekend-dag.
Bestyrelsen inviterer de interesserede fra ventelisten til fremvisning (de første 15 fra listen). Bestyrelsen deltager i fremvisningen med 1-2 repræsentanter, som kan svare på generelle spørgsmål om foreningen, mens du som andelshaver er til stede og kan svare på specifikke ting vedr. lejligheden.
De fremmødte får et par dage til at overveje interesse i køb af lejlighed, og typisk vil en håndfuld svare positivt. 

Trin 4: Overdragelsesaftalen
Bestyrelsen beder herefter administrator om at udfærdige overdragelsesaftalen. Administrator styrer hele forløbet herfra. Du, køber og bestyrelsen skal underskrive aftalen. Det foregår med NemID.

Overtagelsesdatoen:
Andelen kan overdrages til d. 1. eller d. 15. i en måned. På selve dagen skal du senest kl. 12.00 overdrage nøglerne til den nye andelshaver og aflevere lejligheden i rengjort stand.

Foreningen benytter disse firmaer, som du kan vælge iblandt:

Broernes VVS ApS 
Korsørgade 21, 2100 København Ø 
Tlf.: 35 26 61 61 
E-mail: info@broernes-vvs.dk
www.broernes-vvs.dk
 
HHR EL-TEKNIK ApS
Strandboulevarden 5, 2100 København Ø
Tlf: 78 74 98 21
E-mail: ml@hhr.dk
www.hhrel-teknik.dk
 
E.C. VVS & EL A/S
Planteheldvej 23, 2650 Hvidovre
Telefon: 36 75 12 58
E-mail: info@ecvvs-el.dk
https://ecvvs-el.dk/

 

Alt det med småt!

Du skal være opmærksom på at salgsforløbet typisk tager 2 måneder tid, bl.a. kan administrator bruge op til 10 arbejdsdage på at udarbejde overdragelsesaftalen og købers bank skal ofte bruge tilsvarende tid på deres arbejde.

Du skal også vide, at administrator tilbageholder et beløb (10 %) af købssummen til dækning af evt. reklamationer, som først kan komme til udbetaling efter 14 dages fristen, som køber har efter overtagelsen. Administrator tilbageholder også et beløb til dækning af varmeregnskabet. Som hovedregel skal du regne med at hele beløbet for salget først kommer til udbetaling 21 dage efter købsdatoen.

Lejere:

Viceværten vil bese lejligheden og vurdere standen i forhold til lejekontrakten og standen på indflytningstidspunktet.


Lejere fortsætter i øvrigt på samme vilkår som under Codan, og har samme rettigheder, blandt andet til at bytte deres lejlighed med en anden lejlighed. Foreningen forbeholder sig dog retten til at regulere huslejen i overensstemmelse med lovgivningen herom.

Foreningen forbeholder sig retten til at foretage en renovering af lejligheden i forbindelse med fraflytning ved bytning.