Bestyrelse

Bestyrelsen kan kontaktes via mail (anbefales hvis man ønsker hurtig respons) eller pr. brev i postkassen (i opgangen Vardegade 22). Der må forventes længere svartid på henvendelser pr. brevpost end via mail.

Bestyrelsesmedlemmerne

vælges for 2 år af gangen, suppleanter for 1 år.
I følge foreningens vedtægter tegnes foreningen af formanden og et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.

I praksis har alle sager være forelagt hele bestyrelsen og behandlet af denne, selvom enkelte bestyrelsesmedlemmer har svaret på mail på henvendelser stillet til bestyrelsens fælles e-mailadresse: bestyrelse@middelfartsgaarden.dk

Følgende blev valgt på generalforsamlingen 2023 og efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig: