Affald

Det er muligt  for beboerne at sortere dele af deres affald: i gården er der beholdere til glas, papir, pap, plastic, metal, elektronik og bioaffald.

Vicevært

Der er også en beholder til storskrald. Storskrald defineres som mindre møbler og effekter, der ikke hører til i dagrenovation eller i nogle af de særlige beholdere. Er de effekter, du vil aflevere til storskrald støre en 2 meter i længden, bedes du skære/save dem op inden.
Byggeaffald er IKKE storskald – det skal man selv skaffe sig af med på genbrugspladsen!
Det henstilles til at man venter med at fylde storskaldsbeholderne op til søndag for at undgå store mængder skrald i gården i ugens løb. Der afhentes kun storskald om mandagen.
 
Der findes et “kemi-skab” i kælderen under Vardegade 24 (ved affaldscontainerne). Du kan bruge din hoveddørsnøgle til at låse op med. Du kan placere maling (og bøtter med rester), div. kemikalier, udtjente sparepærer m.m. i skabet.
 
Affaldsbeholdere i kælderen
Alt det affald beboere kaster ned via skakten ender i affaldsbeholdere i kælderen. Foreningen har ansat en af beboerne til at sørge for at beholderne skiftes ud og der bliver renholdt i kældergangene. Læs hans opslag her.
 
OBS: Der kan ikke afleveres køkkenaffald og andet let fordærveligt affald samt stærkt støvende asbest.
For enkelte typer affald må man kun aflevere en vis mængde pr. dag.
Affald, der ikke kan afleveres enkeltvis, skal afleveres i klare sække eller anden gennemsigtig emballage.
 
 

Nærmeste genbrugsplads til bortskaffelse af affald:

Borgervænget Genbrugsstation
Borgervænget 29
2100 København Ø
 
Indkørsel til Borgervænget Genbrugsstation kan ske fra Østerbrogade lige over for Svanemøllen Station eller fra Hans Knudsens Plads via Vognmandsparken og Bellmansgade.
 
Åbningstider
Hverdage kl. 13.00 – 18.00
Lørdag lukket
Søn- og helligdage kl. 10.00 – 17.00
1. maj og 5. juni kl. 10.00 – 17.00 – dog ikke hvis disse falder på en  lørdag.
 
Lukket
Genbrugsstationen har lukket den 24., 25., 26. og 31. december samt den 1. januar.