Renovering/ istandsættelse

Når du skal igang med istandsættelse af din lejlighed, skal du være opmærksom på at du er ansvarlig for at alt arbejdet udføres i overenstemmelse med gældende lovgivning. Det er i særlig grad VVS og El-installationer der stilles lovkrav til.

INDEN OPSTART AF DIT PROJEKT SKAL DU:

  • Infomér bestyrelsen ved en skriftlig beskrivelse af projektet og den forventede periode arbejdet vil vare.
  • Sikre dig, at du har kommunens tilladelse, hvor dette kræves. Det kan fx. være ved renovering af badeværelse, hvor gulvbelægning ikke må overstige en vægtøgning på max. 5% i forhold til det oprindelige gulv. Derfor kræves tilladelse, med statisk beregning, inden et nyt gulv kan lægges.
  • Sikre dig at du kan komme af med dit byggeaffald, da dette ikke må smides til storskrald.
  • Sikre at der anvendes autoriseret håndværker til VVS- og el-arbejdet.
  • Huske at informere dine naboer om, at du går igang med projektet ved opslag i opgangen el. lign.

Imens istandsættelsen forløber så husk:

·At rengøre trappen dagligt. efter endt arbejdsdag, da vores rengøringsfirma ellers ikke vil gøre den rent, hvis der er tegn på byggeaktivitet.